Citi Paradis v Košiciach na ul. Husarskej

20 10 2019

Citi Paradis v Košiciach na ul. Husarskej (vedľa OC Cassovar)